PictureMailOrder ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ


ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਕੂਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ online ਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪੇ onlineਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ onlineਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਪੇਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
  ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ.  ਬਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ.  

ਉਤਪਾਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਈਮੇਲ: support@picturemailorder.co.uk .  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ / ਚਿੱਤਰ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 'ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਸੀਦ' ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪੇਪਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਉ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਂ/ਪਾਸਵਰਡ  ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ   //  ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ?  // ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?  //  

ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਪੇਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ   //  ਮੇਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਖੋਲ੍ਹੋ   // ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ...